Ssandra3108 » Specials » Ontwikkelingsfasen

Pedagogiek: alles over ontwikkeling van kinderen

De ontwikkeling van kinderen is interessant en boeiend. Wanneer je geïnteresseerd bent in hun ontwikkeling en pedagogiek zul je hier nuttige informatie vinden. Als ouders of begeleider in de kinderopvang kun je je voordeel doen met de pedagogische informatie die je hier vind. Want als je bijvoorbeeld een peuter thuis hebt, is het leuk om te lezen over hun seksuele ontwikkeling. Maar ook kun je je voordeel doen met pedagogische informatie over hun socaal-emotionele ontwikkeling: waarom reageren kinderen zoals ze doen, is het kind vervelend of hoort het gewoon bij de ontwikkelingsfase.
Begeleidingsbehoeften bij peuters, ontwikkeling stimuleren

Begeleidingsbehoeften bij peuters, ontwikkeling stimuleren

Een peuter heeft natuurlijk begeleidingsbehoeften. Leidsters op een peuterspeelzaal zijn deskundig genoeg, om tegemoet te komen aan deze begeleidingsbehoeften. Volg je een opleiding SPW-kinderopvang,…
De ontwikkeling van een jong kind verloopt in fasen

De ontwikkeling van een jong kind verloopt in fasen

De ontwikkeling van een kind verloopt fasegewijs. De ontwikkeling is een interessant proces en ontvouwt stukje bij beetje de mogelijkheden die het kind in zich heeft. Een zuigeling, peuter, kleuter, s…
Doorkleuteren of naar groep 3? Voordelen van doorkleuteren

Doorkleuteren of naar groep 3? Voordelen van doorkleuteren

Ouders zijn trots wanneer kun kind naar groep 3 gaat. Toch is een jaar doorkleuteren helemaal zo slecht niet. Dat kinderen die cognitief wel aan groep 3 toe zijn, maar sociaal-emotioneel nog niet, wor…
Factoren die de ontwikkeling beïnvloeden

Factoren die de ontwikkeling beïnvloeden

Als je de opleiding SPW doet en je hebt als doelgroep kinderen gekozen, moet je op een gegeven moment weten welke factoren de ontwikkeling van het jonge kind beïnvloeden. Hieronder volgt een korte uit…
Kinderopvang: omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

Kinderopvang: omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

Als je werkt met kinderen, dan geeft dit stukje meer inzicht in het omgaan met kinderen bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Wat zijn ingrijpende levensgebeurtenissen voor kinderen en welk effect heb…
Ontwikkelingsfasen: morele ontwikkeling van kinderen

Ontwikkelingsfasen: morele ontwikkeling van kinderen

Wanneer je kinderen begeleid, voor je SPW stage of als leidster op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal, krijg je te maken met de morele ontwikkeling van kinderen. Het is ha…
Ontwikkelingsfasen: taalontwikkeling

Ontwikkelingsfasen: taalontwikkeling

De ontwikkelingsfasen van het jonge kind zijn een boeiend proces. Onderstaand artikel biedt een kijkje in de taalontwikkeling. Kinderen tussen de vier en zeven jaar ontwikkelen zich spelenderwijs aan…
Opvoeding: gevolgen van te weinig/te veel stimulans

Opvoeding: gevolgen van te weinig/te veel stimulans

In de opvoeding spelen liefde, aandacht, structuur, gesprekken een belangrijke rol. Opvoeden is enerzijds begeleiden en stimuleren, zodat het kind de mogelijkheden die hij in zich heeft, maximaal kan…
Peuters en seksualiteit

Peuters en seksualiteit

Seksualiteit, is dat van toepassing op peuters? Jazeker, seksualiteit is niet iets wat pas op de latere kinderleeftijd begint te ontwikkelen. In de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor s…
SPW: begeleiden op sociaal-emotioneel gebied

SPW: begeleiden op sociaal-emotioneel gebied

Wanneer je werkt met kinderen, of stage loopt op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, als SPW' er (of student SPW-opleiding) zul je veel aan deze informatie hebben. Ik zal hier namel…
Taalontwikkeling bij kinderen: het eerste begin

Taalontwikkeling bij kinderen: het eerste begin

Taalontwikkeling bij kinderen begint al vanaf de baby-tijd. Wanneer de baby aanvankelijk onwillekeurige geluidjes produceert, helpen de ouders het kind bij de taalontwikkeling door positief te reagere…
Taalontwikkeling en tweetaligheid

Taalontwikkeling en tweetaligheid

Kinderen die voor hun zevende jaar tweetalig zijn opgevoed zijn in staat om beide talen even goed te spreken en te begrijpen. Dit gaat niet op voor kinderen die op latere leeftijd tweetalig worden opg…
Taalontwikkeling: de eerste woorden

Taalontwikkeling: de eerste woorden

Wanneer een kind de eerste echte woorden begint te spreken is dit natuurlijk een mijlpaal. De eerste echte woorden ontstaan op het moment dat bij kinderen het besef ontstaat dat woorden verwijzen naar…

Taken en werkzaamheden peuterleidster

Als je stage loopt op een peuterspeelzaal, bijvoorbeeld voor de opleiding Helpende Welzijn of SPW 3, dan is het handig om te weten wat in het takenpakket van een peuterleidster zit. Hieronder volgt ee…
Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

Voorschoolse- en vroegtijdige educatie: VVE

De Nederlandse overheid investeert geld en tijd in Voorschoolse- en Vroegtijdige educatie (VVE). Dit houdt in dat peuters reeds zodanig begeleid worden, dat er ontwikkelingsachterstanden voorkomen wor…
Gepubliceerd door Ssandra3108 op 27-05-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.